ข้าวหอมนาไทยฟ้า

ข้าวหอมนาไทยฟ้า
฿ สอบถามราคา
ข้าวหอมนาไทยฟ้า 15 กิโลกรัม ????จากราคาปกติถังละ 670 บาท เหลือเพียง 550 บาท ข้าวหอมมะลิกลางปี ขึ้นเหมาะ เหมาะทำข้าวมันไก่