ข้าวหอมนาไทยเหลือง

ข้าวหอมนาไทยเหลือง
฿ สอบถามราคา
ข้าวหอมนาไทยเหลือง 15 กิโลกรัม ????จากราคาปกติถังละ 625 บาท เหลือเพียง 510 บาท ข้าวหอมมะลิอย่างดี หอม นุ่ม หวาน ขาว